Ansøgning

Ansøgning

Ansøgningen skal detaljeret oplyse om det planlagte projekt, herunder formål, forventede resultater, tidsrammer, planlagt publikation, m.m.. Ansøgerens curriculum vitae vedlægges, herunder meddeles tidligere publikationer.

Ansøgningen skal indeholde et overskueligt budget, herunder specificeret hvilken del, der søges om af Hans Skouby Fonden.

Der er ingen uddeling af fondsmidler til rejserudgifter, konferencedeltagelse eller lønninger.

 

Ansøgningen skal foregå i elektronisk form ved at indsende nedenstående ansøgningsskema samt bilag via email til Fondens bestyrelse:   application@otologi.dk

 

ANSØGNINGSSKEMA

 

Ansøgningsfrist

Ansøgninger til Skouby Fonden kan indsendes i form af udfyldt ansøgningsskema i perioden 1. februar - 1. marts.


OBS! Uddeling 2021 er suspenderet på grund af Corona-krisen. Næste ansøgningsrunde således først 2022.

 

Persondataforordningen

I forbindelse med ansøgning til fonden samtykker ansøgeren i at

  • ansøgningen inklusive bilag opbevares fremadrettet i 5 år, såfremt der tildeles bevilling
  • ansøgningen inklusive bilag slettes, såfremt der ikke tildeles bevilling
  • imødekomne bevillinger offentliggøres på fondens hjemmeside med angivelse af ansøgerens navn, projekttitel og tildelt beløb